Η ΕΒΙΠΕ ΑΒΕΕ  συμμετέχει στη διεθνή έκθεση 'Private Label' PLMA στο Άμστερνταμ 16 εώς 17 Μαΐου 2017.