Η άριστη ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μας διασφαλίζεται από τα Διεθνή Πρότυπα στις διαδικασίες παραγωγής. 

ISO  9001-2015 EUROCERT Certificate number 1705/Δ.

Όλα τα προϊόντα παράγονται σύμφωνα με τις Ευρωπαίκές Νόρμες:

EN-1935/2004

EN-2023/2006

EN-10/2011

 

Καταλληλότητα για τρόφιμα:

Τα προϊόντα παράγονται χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες οι οποίες τηρούν τους κανονισμούς: για την επαφή με τρόφιμα και την συσκευασία

Πατήστε για να ανοίξετε το πιστοποιητικό