1 (1)
2
3

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ΕΒΙΠΕ ΑΒΕΕ  ιδρύθηκε το 1986 με έδρα το Λάκκωμα Χαλκιδικής και δραστηριοποιείται στο χώρο των διαμορφωμένων πλαστικών. Παράγει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων (καταναλωτικά, κτηνιατρικά), τα τελευταία όμως  χρόνια έχει εξειδικευτεί στην παγοκυψέλη και συγκεκριμένα παράγει  private label για μεγάλες αλυσίδες super market στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Ή ΕΒΙΠΕ, σαν παραγωγική μονάδα έχει πολύ μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες και μπορεί να καλύψει κάθε αιχμή και κάθε απαίτηση του πελάτη.

Η παραγωγή των προϊόντων της είναι καθετοποιημένη και πραγματοποιείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. Παράγονται δύο  τύποι παγοσακούλας: δενόμενες (tied) και με αυτόματο κλείσιμο (auto closed). Για την παραγωγή των προϊόντων χρησιμοποιείται ή  LDPE ή οικολογικό βιο – πολυαιθυλένιο.