logo logo logo logo
logo
Loading ...
espa
img

ΕΒΙΠΕ ΑΒΕΕ

Πιστοποιήσεις

Η ΕΒΙΠΕ Α.Β.Ε.Ε. ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας, εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Συσκευασίας Τροφίμων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Προτύπων

  • ISO 9001:2015 και
  • FSSC 22000 FOOD PACKAGING


Το πρότυπο ISO 9001:2015 είναι ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο πρότυπο ποιότητας που θεσπίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας σε μια επιχείρηση. Είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα πρότυπα στον κόσμο και εφαρμόζεται σε πολλούς τομείς και τύπους οργανισμών. Η εφαρμογή του ISO 9001:2015 διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει μία επιχείρηση, με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη. Η πιστοποίηση σε αυτό το πρότυπο αποδεικνύει ότι η εταιρία συμμορφώνεται με υψηλά πρότυπα ποιότητας και είναι δεσμευμένη στη συνεχή βελτίωση.

Το FSSC 22000 για τη συσκευασία τροφίμων (FSSC 22000 Food Packaging) αναφέρεται σε ένα πρότυπο διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων που επικεντρώνεται ειδικά στην αλυσίδα παραγωγής συσκευασιών τροφίμων. Το FSSC 22000 ενσωματώνει το διεθνές πρότυπο ISO 22000 (σύστημα διαχείρισης ασφάλειας των τροφίμων), το οποίο περιλαμβάνει τις αρχές HACCP του Codex Alimentarius, με το ISO/TS 22002-4 (τα ειδικά προαπαιτούμενα προγράμματα για την κατασκευή συσκευασιών τροφίμων) και τις πρόσθετες απαιτήσεις του FSSC 22000. Η πιστοποίηση σύμφωνα με το FSSC 22000 Food Packaging δείχνει ότι η εταιρία πληροί υψηλά πρότυπα ασφάλειας τροφίμων στον τομέα της συσκευασίας, βοηθώντας έτσι στη διασφάλιση της ασφάλειας και της ποιότητας των προϊόντων που διανέμονται στον καταναλωτή.

img
Drag View Close play
scroll top
0%