logo logo logo logo
logo
Loading ...
espa
img

ΕΒΙΠΕ ΑΒΕΕ

Πολιτική ποιότητας

Η εταιρία ΕΒΙΠΕ ΑΒΕΕ ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας, στοχεύοντας στη βελτίωση της οργανωτική της δομής και εσωτερικής της λειτουργίας και αποσκοπώντας πάντα στην παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων, εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Υλικών Συσκευασίας Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Προτύπων ISO 9001:2015 & FSSC 22000 FOOD PACKAGING για την:


ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η Διοίκηση της ΕΒΙΠΕ ΑΒΕΕ διασφαλίζει την άριστη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Υλικών Συσκευασίας Τροφίμων με την ακόλουθη προσέγγιση:


 • Αποτελεσματική διαχείριση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού επεξεργασίας.
 • Τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας & της ασφάλειας προϊόντων και υλικών.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού και εφαρμογή των κανόνων υγιεινής.
 • Συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τις απαιτήσεις των κανονισμών.
 • Συνεχής ανασκόπηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών.
 • Θέση αντικειμενικών στόχων για ποιότητα και ασφάλεια.
 • Παροχή απαραίτητων πόρων για απρόσκοπτη λειτουργία.
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση κρίσιμων παραμέτρων.
 • Ευαισθητοποίηση προσωπικού σε θέματα ασφάλειας και υγείας.
 • Σεβασμός προς τους πελάτες και συμμόρφωση με τις προδιαγραφές.
 • Διάχυση και εφαρμογή πολιτικής σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας.


Η επιλογή Α’ υλών, αρίστης ποιότητας από επιλεγμένους οίκους του εξωτερικού όπως BASEL, POLIMERI EUROPA, SABIC κ.α., μας δίνει τη δυνατότητα να πειραματιζόμαστε στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων.

Κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, εφαρμόζονται συνεχείς έλεγχοι υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου προσωπικού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους με σκοπό την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας παραγωγής ελαττωματικών προϊόντων.

Η σταθερή παρακολούθηση των καταναλωτικών τάσεων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την προσαρμογή της εταιρικής στρατηγικής, ενώ η συνεχής καινοτομία διασφαλίζει τον προηγμένο χαρακτήρα των παραγόμενων προϊόντων.

img
img
Drag View Close play
scroll top
0%